Bilstjärnan AB är sedan juni 2016 ISO 9001:2015 certifierad och sedan juni 2018 även enligt ISO 14001:2015

Vi har en hög medvetenhet och ambition att vilja påverka vårt klimat. Högt fokus läggs på att minska CO2 utsläppen i vår verksamhet.
Vi är lyhörda för förändringar från vår personal, våra kunder och vi samarbetar även med externa kontakter för ständiga förbättringar.
 

VÅRA BETYDANDE MILJÖASPEKTER

Vi arbetar för att reducera vår klimatpåverkan, det gör vi genom att ha fokus på våra betydande miljöaspekter som är Försäljning av bilar, inköp av varor, lackering av bilar, resor till och från arbetet.
 

KLIMATNEUTRALT FÖRETAG

Bilstjärnan AB blev 2016 ett klimatneutralt företag. Bilbranschen är en starkt bidragande orsak till påverkan på vårt klimat. Vi vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen.

Vi på Bilstjärnan har åtagit oss själva att göra det vi kan. Därför klimatkompenserar vi för de direkta utsläppen av klimatpåverkande gaser (koldioxid) som vår verksamhet ger upphov till. Detta gör oss till ett klimatneutralt företag.

Vi tänker göra vad vi kan för att minska vår påverkan på klimatet. Vi vill visa våra kunder vår vilja att ta ansvar för att förbättra miljön och medverka till en varaktig, hållbar, utveckling.

Tillsammans kan vi göra skillnad!
 

KUNDEN I FOKUS

Allt vi gör ska präglas av våra värderingar med högsta tänkbara service i fokus. Med alla de bilar vi säljer följer trygghet och lugn. De är skräddarsydda för dina behov, har biltillverkarens omfattande garantier och tjänster och gör att du alltid får hjälp när du behöver det. Nöjda kunder är även grunden för vår affär.
 

KONTAKT

Önskar ni mer information om vårt miljöarbete vänligen kontakta vår miljö- och hållbarhetschef:

Marianne Kemnert
E-post: marianne.kemnert@mmgroup.se
Telefon: 08-546 328 22
Ladda ned

ISO 9001 Intyg

ISO 14001 Intyg

Verksamhetspolicy

Intyg, Klimatneutralt företag