Mercedes-Benz utbildar gymnasielärare i elbilsteknik

Fordonsbranschen i Sverige skriker efter personal. Uppskattningar visar att det på kort sikt saknas ca 5000 fordonstekniker. Dessutom har kraven på dessa förändrats i samband med elfordonens inträde på marknaden. Det i sin tur ställer nya och högre krav på gymnasieskolorna och lärarna på fordonsprogrammen. Nu har bilbranschen på eget bevåg tagit tag i detta. Ett exempel är Mercedes-Benz som i sommar utbildar 45 gymnasielärare i fordonsel och högspänningsteknik.

Bristen på personal är ett stort problem för hela transportnäringen i Sverige. Det gäller både förare och tekniker. Fordonsbranschens generalagenter har sedan flera år gjort gemensam sak och genom olika initiativ arbetat för att få fler att söka sig till gymnasiets fordonsprogram. Ett exempel är när Mercedes-Benz Sverige för två år sedan inrättade ett stipendium för nybakade studenter – TechStar – där stipendiaterna fick en hel vecka med teknisk utbildning och en skräddarsydd Mercedes-resa till Stuttgart.

Nu har turen kommit till lärarna.

– Det är ju i allas intresse att gymnasieutbildningarna inom fordonsprogrammen håller hög klass, säger Stefan Segerstråle som är utbildningsansvarig på Mercedes-Benz Global Training Northern Europe.

– För att nå dit måste vi alla hjälpas åt att se till att lärarnas kunskaper är uppdaterade. Inte minst när det gäller elfordon. Dels vill vi ju ha nya tekniker som har nya och relevanta kunskaper, men det handlar också om att upprätthålla statusen både på utbildningen och yrket.

Gratis utbildning

För att nå dit har ett antal bilimportörer nu samarbetat inom ramen för branschens arbetsgivarorganisation – Transportföretagen. Man erbjuder helt enkelt gymnasielärarna gratis utbildning på sina respektive utbildningsanläggningar.

– På Mercedes-Benz har vi erbjudit lärare gratis utbildning sedan 2014, säger Stefan. Men det är spännande att se hur branschen nu samlas för att lösa ett gemensamt problem.

Mercedes-Benz driver sitt Skandinaviska utbildningscenter Global Training i Malmö. I sommar kommer 45 fordonslärare från olika gymnasieskolor hit för att lära sig modern elteknik och högspänningsteknik.

– Vi har både elbilar, laddhybrider och mildhybrider på plats så lärarna ska få en bra inblick i det hela, säger Marcus Eisenhut som är teknisk trainer, och som i vanliga fall utbildar Mercedes-Benz servicetekniker.

– Det är viktigt att påpeka att det inte är en märkesutbildning på något sätt, utan vi lär ut generiska kunskaper. Hur fungerar elsystem med canbus? Viktiga principer runt 400 volts elsystem. Batterihantering. Sådana saker. Och vi gör det med all den fantastiska teknik vi har tillgänglig.

Jobbar gemensamt

Bland lärarna är responsen mycket positiv.

– Vi arbetar ju i en verksamhet där ekonomin alltid är ansträngd, säger Anders Liljeqvist som är lärare på Nils Holgersongymnasiet i Skurup. Jag tror inte någon av oss skulle kunna få pengar för att köpa en vidareutbildning av det här slaget. Om det ens finns att tillgå..

– Det är bara fordonsbranschen själv som har resurserna och kompetensen, och det är bara att tacka och ta emot för de här möjligheterna. Jag är ju själv väldigt intresserad av den nya tekniken och både vill och måste kunna förmedla den till eleverna. Nu får vi den möjligheten utan att det belastar skattebetalarna.

Stefan Segerstråle avslutar:

– Det är spännande att se hur branschen, enskilda företag och både privata och offentliga skolor på det här sättet kan jobba gemensamt för att lösa ett problem. På ett sätt som gör att alla blir vinnare – inte minst eleverna. Det är så man skulle vilja att allt ska fungera i samhället.