Ökad energitäthet genom 3D-printade bilbatterier

Snabbare laddning, längre räckvidd och förbättrad säkerhet. Att ta fram så kallade Solid state-batterier är något som många tillverkare satsar på idag. Det vill säga batterier med fast istället för flytande kärna.

I veckan meddelade det schweiziska företaget Blackstone att de lyckats konstruera batterier med hjälp av 3D-printer. Genom den nya tekniken hoppas de kunna tillverka batterier som har upp till 25 % högre energidensitet än de batterier som finns på marknaden idag. Då 3D-tillverkningen inte kräver lika mycket material som den vanliga tillverkningen bör även kostnaderna bli mer lönsamma.

”Genom att inte behöva långa processer för torkning eller giftiga lösningsmedel kan vi sänka energiförbrukningen vid tillverkningen av elektroder. Med det lägger vi grunden för framtida tillverkning av solid state-batterier som sätter nya standarder för energitäthet, laddtider och säkerhet samtidigt som vi sänker kostnaderna och miljöpåverkan” förklarar Blackstones marknadschef Serhat Yilmaz.

I dagsläget har företaget påbörjat en tillverkning i mindre skala av litiumjonbatterier med pouch-celler. Framöver önskar de påbörja tillverkning av även solid state-batterier.